Công văn - Hướng dẫn

Số 76/PGDĐT ngày 02/02/2016 V/v Tổ chức vòng thi IOE cấp Tỉnh năm học 2015-2016

2/18/2016 11:45:11 AM

Công văn số 76/PGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc Tổ chức vòng thi tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Tỉnh năm học 2015-2016

          Tham gia cuộc thi cấp Tỉnh năm nay, trường THCS Số 1 Nam Lý có 10 em trên tổng số 30 học sinh toàn thành phố (chiếm 33.33%):

STT

Họ và tên

Lớp

Giới tính

Ngày sinh

01

Nguyễn Linh

Hương

9/4

Nữ

03/11/2001

02

Phạm Phan Đoan

Thục

9/3

Nữ

17/11/2001

03

Nguyễn Nhật

Huyền

9/3

Nữ

23/10/2001

04

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

9/4

Nữ

15/04/2001

05

Trần Ngọc Huyền

Châu

9/2

Nữ

01/04/2001

06

Lê Nguyễn Khánh

Chi

9/4

Nữ

12/04/2001

07

Nguyễn Bình Mai

Sương

8/1

Nữ

27/10/2002

08

Nguyễn Minh

Lãm

9/2

Nam

17/04/2001

09

Nguyễn Thị Thùy

An

8/1

Nữ

05/04/2002

10

Đoàn Phương

Cúc

8/1

Nữ

19/10/2002

Chiếm 33.33% tổng số học sinh toàn thành phố

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4780