Công văn - Hướng dẫn

Số 522/PGDĐT ngày 26/09/2016 V/v Quy định các loại hồ sơ trường (hồ sơ giáo viên) từ năm học 2016-2017

9/26/2016 2:53:56 PM

Công văn số 522/PGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Đồng Hới về việc Quy định các loại hồ sơ trường (hồ sơ nhà trường, hồ sơ quản lý học sinh, hồ sơ của tổ chuyên môn và hồ sơ của giáo viên) tại các đơn vị trực thuộc Phòng từ năm học 2016-2017Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6019