Công văn - Hướng dẫn

Hướng dẫn kiểm tra Học bạ cuối năm

4/20/2016 4:53:31 PM

Hướng dẫn của Hiệu trưởng về việc thực hiện kiểm tra, hoàn tất Học bạ của học sinh nhằm hoàn thiện dữ liệu đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm học...

PHÒNG GD&ĐT TP.ĐỒNG HỚI

TRƯỜNG THCS SỐ I NAM LÝ

 

Số:     /S1NL

V/v hướng dẫn kiểm tra Học bạ,

GKS của lớp chủ nhiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Lý, ngày 25 tháng 4 năm 2015

 

                             Kính gửi: - Giáo viên chủ nhiệm các lớp                         

 

Để giúp GVCN thực hiện đúng qui định các loại hồ sơ học sinh, giảm thiểu tối đa những sai sót, chuẩn bị cho tổng kết năm học, nhà trường hướng dẫn trước một bước việc kiểm tra các loại hồ sơ, học bạ của lớp chủ nhiệm như sau:

I. YÊU CẦU CỦA TỪNG LOẠI HỒ SƠ, HỌC BẠ

1. Khai sinh:

a) Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh rõ ràng, không có dấu hiệu bôi, xóa, cạo sửa. Lưu ý: Nơi sinh ghi rõ Xã, Huyện, Tỉnh, căn cứ theo Giấy khai sinh. Trường hợp Giấy khai sinh không ghi đủ Xã, Huyện mà chỉ ghi Tỉnh thì ghi tên Tỉnh. Nếu nơi sinh không xác định được Tỉnh thì lập biên bản và mời phụ huynh lên xác nhận tên Tỉnh hoặc yêu cầu làm lại để tránh phức tạp khi các em thi chuyễn cấp, thi tốt nghiệp THPT và Đại học.

b) Có đủ chữ ký và dấu đỏ của cơ quan nhà nước (Phường, Xã hoặc Công chứng) chứng thực sao y.

2. Giấy chứng nhận Ưu tiên hoặc Khuyến khích (nếu có):

a) Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên: bao gồm a.1) các loại giấy chứng nhận là con Liệt sĩ, con Thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh, con anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ VN anh hùng; a.2) Người học là dân tộc thiểu số; a.3) Người học bị tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, diện hộ nghèo.

b) Giấy chứng nhận hưởng chế độ khuyến khích: bao gồm b.1) học sinh đạt từ giải ba cá nhân (hoặc huy chương đồng) trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi các môn học ở lớp 9; các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao do Sở GD - ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan cấp Tỉnh tổ chức; thi giữa các nước trong khu vực hoặc thi quốc tế; các kỳ thi do Bộ GD - ĐT tổ chức hoặc phối hợp với Bộ, ngành khác tổ chức; b.2) học sinh có chứng chỉ nghề phổ thông từ trung bình trở lên.

3. Học bạ:

a) Trang bìa: Có dấu đỏ của SGD - ĐT( Từ lớp 6 đến lớp 8), có ghi rõ họ tên học sinh bằng chữ in hoa, có số học bạ dưới cùng ( Cô Hằng sẽ ghi số sau khi thu học bạ về).

b) Trang 1:

- Ghi đầy đủ, rõ ràng họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (căn cứ ô nơi sinh trong khai sinh để ghi đầy đủ Xã, Huyện, Tỉnh (hoặc tên Tỉnh); những trường hợp không rõ ràng thì phải kiểm tra thật kỹ để ghi chính xác, như đã hướng dẫn ở phần khai sinh, tránh trường hợp ghi bệnh viện XYZ, hoặc tên Xã, thôn...); Ghi rõ các nội dung về Dân tộc; Diện ưu tiên; Địa chỉ hiện tại; Họ tên, nghề nghiệp của Cha, Mẹ hoặc Người giám hộ (nếu có).

- Chữ ký của Hiệu trưởng có đóng dấu đỏ và dấu tên.

- Ô quá trình học tập: Ghi rõ từng năm học, lớp, trường học, huyện - tỉnh đầy đủ từng năm, Số đăng bộ ghi ở ô đầu tiên tương ứng với năm nhập học và ô cuối cùng có ký xác nhận của Hiệu trưởng.

c) Phần ghi kết quả từng năm học (trang 2 - 3; trang 4 - 5; trang 6 - 7; trang 8 - 9,...)

* Ghi các trang chẵn, bên trái (2, 4, 6, 8...)

- Ở dòng các môn học: Ghi điểm số rõ ràng, đầy đủ, nếu có sai sót phải chữa bằng bút đỏ theo qui định, ở mỗi ô điểm bộ môn phải có chữ ký của GVBM và ghi họ tên bằng tay (không sử dụng dấu tên) và phần xác nhận nếu có sửa chữa.

- Ở dòng ĐTB các môn học: Ghi điểm trung bình và GVCN ký tên.

- Đối với các môn Nhạc, MT và Thể dục, phần ghi kết quả trong Học bạ thống nhất ghi như sau: Hoặc ghi nguyên chữ, hoặc ghi tắt như sau:

Đạt yêu cầu: Đ; Chưa đạt yêu cầu:

- Phần ghi kết quả môn GDCD (kết hợp giữa nhận xét và điểm số) như sau: Ghi nhận xét ngắn gọn như: tiến bộ, chưa tiến bộ, tốt, khá, đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu... Cách ghi như sau:

+ Dòng 1 ghi điểm trung bình bộ môn vào ô học kỳ 1, học kỳ 2, cả năm, kết quả sau khi kiểm tra lại (nếu có).

+ Dòng 2 trở đi ở cột cuối cùng (Giáo viên bộ môn ký xác nhận ĐTB môn học, xếp loại, sửa chữa hoặc nhận xét nếu có). Phần ghi nhận xét: Giáo viên bộ môn GDCD ghi nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống.

- Ví dụ:

Môn học

H kỳ 1

H kỳ 2

CN

Điểm hoặc xếp loại sau KT lại (nếu có)

Giáo viên bộ môn ký xác nhận ĐTB môn học, xếp loại, sửa chữa hoặc nhận xét (nếu có)

Giáo dục công dân

7,0

7,0

7,0

 

Ghi ngắn gọn nhận xét của giáo viên GDCD như hướng dẫn ở trên

 

 

 

 

 

GVBM ký tên

- Lưu ý: Đối với học bạ cũ không chừa ô thì không phải ghi nhận xét của GVBM trong học bạ.

Để chuẩn bị cho việc xếp loại hạnh kiểm học sinh, giáo viên chủ nhiệm cần tham khảo ý kiến giáo viên GDCD, GVBM và TPT để thống nhất cách đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh (làm theo mẫu của nhà trường). Hồ sơ này sẽ được lưu trong hồ sơ chuyên môn.

- Ở cuối trang, có chữ ký xác nhận của GV chủ nhiệm và chữ ký của BGH. Lưu ý: Phần ký xác nhận của GVCN và BGH ở cuối các trang này là bắt buộc và cần ghi rõ có sửa chữa hay không, nếu sửa chữa thì ghi rõ ở những môn học nào...

* Ghi các trang lẻ, bên phải (3, 5, 7, ...)

- Ghi đủ và rõ xếp loại Học lực, Hạnh kiểm, số ngày nghỉ trong năm. Nếu có thi lại thì phải ghi xếp loại Học lực sau thi lại. Nếu có rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong hè thì phải ghi kết quả xếp loại Hạnh kiểm mới. Ghi: ĐƯỢC LÊN LỚP THẲNG hoặc Ở LẠI LỚP ...

- Lưu ý cách ghi kết quả xếp loại Hạnh kiểm và Học lực của học sinh như sau:

HẠNH KIỂM

(Hoặc ghi nguyên chữ hoặc ghi tắt như sau)

HỌC LỰC

(Hoặc ghi nguyên chữ hoặc ghi tắt như sau)

Tốt

T

Giỏi