Công văn - Hướng dẫn

CV Số 644/PGDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức triển khai Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu

8/18/2018 7:25:30 PM

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới có công văn số 644/PGDĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3743