Công đoàn Giáo dục

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2014-2015

9/5/2014 10:45:54 AM

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, ngành giáo dục, các thầy-cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên ghi nhớ và thực hiện tốt lời của Bác Hồ trong thư gửi các cán bộ, thầy-cô giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp đầu năm mới - tháng 10.1968: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó, các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải tHoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1999