Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức Nhà trường

9/14/2012 10:19:14 AM

Bộ máy tổ chức nhà trường THCS Số 1 Nam Lý gồm có Ban giám hiệu, 6 Tổ chuyên môn và 5 tổ chức đoàn thể khác1. BAN GIÁM HIỆU:   

      1.1. HIỆU TRƯỞNG

Chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đồng Hới, trước Pháp luật và trước nhân dân về toàn bộ hoạt động của Nhà trường.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng của toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên trong Hội đồng trường; Tổ chức cán bộ, tài chính và công tác Trật tự an ninh trong toàn trường.

Chịu trách nhiệm về các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

Chỉ đạo và quản lý công tác kế hoạch trong nhà trường (chỉ đạo xây dựng các loại kế hoạch đồng thời kiểm tra và giám sát đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của những thành viên được giao nhiệm vụ thực hiện…)

Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo Xã hội hóa giáo dục, việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Bộ, Sở, Phòng cùng các cơ quan có thẩm quyền phát động.

Chỉ đạo và quản lý công tác tổng hợp, thống kê; công tác tuyển sinh; công tác thi đua và khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm trong trường.

Chủ trì các cuộc họp Hội đồng, họp Giao ban và các cuộc họp khác thuộc công tác Ban Giám hiệu…

1.2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG


- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước Pháp luật về các lĩnh vực sau đây:

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Lao động, vệ sinh và cảnh quan môi trường trong khuôn viên trường;

+ Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; Thực tập, kiến tập sư phạm; Chất lượng giáo viên và học sinh toàn trường;

+ Quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ dạy học; Giáo dục Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và Giáo dục ngoài giờ lên lớp;

+ Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, công tác Thanh tra, kiểm tra;

+ Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội;

+ Quản lý nề nếp giáo viên và học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công./.


Xin mời xem chuyên mục Các tổ chuyên môn theo các đường Link dưới đây:

 
1. Tổ Văn - Giáo dục Công dân
  
2. Tổ Toán - Lý
  
3. Tổ Tiếng Anh
  
4. Tổ Thể - Sử - Nhạc - Hoạ
  
5. Tổ Sinh - Hoá - Địa
   
6. Tổ Hành chính - Văn phòng

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 7525

Các Tin đã đăng