Chuyên Mục Măng non

Kết quả thi đua Tuần 6 (Học kỳ II, năm học 2013-2014)

2/18/2014 1:24:25 AM

Tuần học thứ 6 của học kỳ 2, năm học 2013-2014 thực hiện từ ngày 10/02/2014 đến ngày 15/02/2014. Nhìn chung, Liên đội đã hoàn thành tốt mọi hoạt động, nhiều tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động học tập cũng như việc thực hiện các phong trào chung do Liên đội đề ra. Song bên cạnh đó, một số Chi đội vẫn tồn tại những hạn chế, chậm tiến... BCH Liên đội đề nghị BCH các Chi đội cần có giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại hiện có nhằm tiếp tục tiến bộ đi lên...

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8256

Các Tin đã đăng