Chi bộ Đảng

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp và lịch tổ chức nghi lễ

10/6/2013 3:51:25 AM

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã ra Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần...Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp , tên khai sinh: Võ Giáp (bí danh: Văn); sinh ngày 25/8/1911, quê xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

Do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tập thể các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế trong và ngoài quân đội cùng gia đình hết lòng chăm sóc, đồng chí đã từ trần hồi 18 giờ 09 phút, ngày 4 tháng 10 năm 2013 (tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Tỵ), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hưởng thọ 103 tuổi.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục trên 80 năm, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta.

Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức Quốc tang.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn.

Đại tướng sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Từ năm 1925 đến 1926, Đại tướng tham gia phong trào học sinh ở Huế, năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

 Đại tướng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Năm 1930, Đại tướng bị địch bắt và kết án hai năm tù. Sau khi ra tù, Đại tướng tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh. Năm 1936, Đại tướng hoạt động trong phong trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội; là biên tập viên các báo của Đảng: Báo Lao động, Báo Tiếng nói chúng ta, Báo Tiến lên, Thời báo Cờ Giải phóng... Đại tướng được cử làm Chủ tịch Ủy ban Báo chí Bắc Kỳ.

Tháng 6/1940, Đại tướng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được Đảng cử sang nước ngoài gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Năm 1941, Đại tướng về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng.

Tháng 12/1944, Đại tướng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Tháng 4/1945, tại Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ, Đại tướng được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ. Từ tháng 5/1945, Đại tướng là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân; tháng 6/1945, Đại tướng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng.

Tháng 8/1945, Đại tướng được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, Đại tướng được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam; là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 3/1946, Đại tướng là Chủ tịch Quân sự, Ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp; khi thành lập Quân ủy Trung ương, được cử làm Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 10/1946, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Tháng 1/1948, Đại tướng được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 2/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đại tướng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 9/1955 đến tháng 12/1979, Đại tướng là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 9/1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V và lần thứ VI của Đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương.

Từ tháng 1/1980, Đại tướng là Phó Thủ tướng thường trực; từ tháng 4/1981 đến tháng 12/1986, là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).
Đại tướng liên tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

DANH SÁCH BAN LỄ TANG

01.

Đ/c

Nguyễn Phú

Trọng

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban lễ tang;

02.

Đ/c

Trương Tấn

Sang

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;

03.

Đ/c

Nguyễn Tấn

Dũng

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam;

04.

Đ/c

Nguyễn Sinh

Hùng

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

05.

Đ/c

Lê Hồng

Anh

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

06.

Đ/c

Nguyễn Thiện

Nhân

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ;

07.

Đ/c

Tô Huy

Rứa

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

08.

Đ/c

Ngô Văn

Dụ

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

09.

Đ/c

Đinh Thế

Huynh

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

10.

Đ/c

Nguyễn Xuân

Phúc

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;

11.

Đ/c

Phùng Quang

Thanh

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

12.

Đ/c

Trần Đại

Quang

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;

13.

Đ/c

Phạm Quang

Nghị

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội,

14.

Đ/c

Lê Thanh

Hải

-

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM;

15.

Đ/c

Hà Thị

Khiết

-

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

16.

Đ/c

Ngô Xuân

Lịch

-

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm -Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân -Việt Nam;

17.

Đ/c

Trương Hòa

Bình

-

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao;

18.

Đ/c

Trần Quốc

Vượng

-

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

19.

Đ/c

Lương Ngọc

Bính

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình;

20.

Đ/c

Hoàng Bình

Quân

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương;

21.

Đ/c

Nguyễn Thái

Bình

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

22.

Đ/c

Phạm Bình

Minh

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

23.

Đ/c

Vũ Đức

Đam

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

24.

Đ/c

Nguyễn Văn

Được

-

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;

25.

Đ/c

Đặng Ngọc

Tùng

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;

26.

Đ/c

Nguyễn Quốc

Cường

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

27.

Đ/c

Nguyễn Thị Thanh

Hòa

-

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

28.

Đ/c

Nguyễn Đắc

Vinh

-

Ủy viên DK Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

29.

Đ/c

Đặng Vũ

Minh

-

Chủ tịch Các hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

30.

Đ/c

Nguyễn Quốc

Triệu

-

Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.


THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG:

- Tang lễ đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

- Linh cữu đồng chí Võ Nguyên Giáp quàn tại nhà Tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Thủ đô Hà Nội).

- Lễ viếng đồng chí Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại nhà Tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Thủ đô Hà Nội) bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2013.

- Lễ Truy điệu trọng thể đồng chí Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại nhà Tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Thủ đô Hà Nội) bắt đầu từ 7 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2013.

- Thể theo ý nguyện của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ An táng đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức cùng ngày tại quê nhà tỉnh Quảng Bình.

- Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ Truy điệu và lễ An táng đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- Cùng thời gian tổ chức lễ Viếng và lễ Truy điệu đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Thủ đô Hà Nội, sẽ tổ chức lễ Viếng, lễ Truy điệu tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong hai ngày tang lễ đồng chí đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 12 giờ ngày 11 tháng 10 đến 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2013, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

BAN LỄ TANG XIN ĐƯỢC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8887