Chi bộ Đảng

Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố Đồng Hới về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020

3/11/2016 8:54:33 AM

Nghị quyết số 04/NQTU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 08 tháng 03 năm 2016 về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3421