Chi bộ Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

4/1/2014 5:22:52 PM

Ngày 31-3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tổ chức hội nghị lần thứ 20, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng quý I, bàn nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu quý II-2014; nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2013 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và một số nội dung công tác khác.

Các đồng chí: Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan Thường trực, các ban Đảng Trung ương tại T26 Đà Nẵng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có bài diễn văn khai mạc và kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II; về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác cán bộ.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Các đồng chí Tỉnh ủy viên đã phát huy dân chủ, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho rằng: trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo và nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ quý I-2014 đã đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế ổn định, phát triển và có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đã tập trung triển khai theo đúng mùa vụ. Diện tích gieo trồng cây hằng năm ước thực hiện 54.235 ha, tăng 1,1% so cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất tập trung, tổng đàn gia súc gia cầm ổn định. Sản xuất thuỷ sản tương đối thuận lợi; dự ước sản lượng thuỷ sản quý I đạt 9.030,1 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng khá, chỉ số quý I tăng 7,1% so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Cấp ủy các cấp đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo đúng quy định. Đã bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác để lãnh đạo chính quyền cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận và công tác văn phòng cấp ủy; triển khai học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", tạo được chuyển biến khá tốt trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Tuy vậy, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt, các lĩnh vực có mặt còn hạn chế. Sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế đạt còn thấp so với kế hoạch. Văn hóa - xã hội có mặt chuyển biến còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; việc triển khai học tập nghị quyết ở một số cơ sở chất lượng chưa cao; kiện toàn cán bộ có nơi còn chậm. Tình hình an ninh, trật tự có mặt chưa tốt, còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo có mặt thiếu kịp thời.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2014, Tỉnh uỷ thống nhất với báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là: Trên lĩnh vực kinh tế, xã hội tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng và phòng trừ sâu bệnh. Chuẩn bị các điều kiện triển khai gieo trồng vụ hè - thu bảo đảm thời vụ. Tiếp tục chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị trên một đơn vị diện tích; ổn định diện tích sản xuất lúa, giảm diện tích lúa tái sinh, kiên quyết không để nhân dân bỏ ruộng ở chân lúa 2 vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch cánh đồng mẫu lớn trên cây lúa, ớt, sắn; khôi phục sản xuất cao su bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, có phương án hỗ trợ xi măng để xây dựng các công trình nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2014 có 11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và có thêm nhiều xã đạt nhiều tiêu chí nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là các dự án mới hoàn thành đi vào sản xuất; thực hiện tái cấu trúc một số nhà máy xi măng và một số nhà máy khác. Khuyến khích tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất. Triển khai và đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã đưa vào kế hoạch. Tập trung xúc tiến đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận tỉnh và các công trình khác, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh. Khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2014 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh, khơi dậy tình yêu quê hương, tạo khí thế phấn khởi và sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Hiến pháp năm 2013.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp uỷ các cấp cần phát huy những kết quả đã đạt được trong 3 tháng đầu năm, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2014. Tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng; chủ động phòng chống dịch bệnh; khôi phục sản xuất cao su bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Đẩy mạnh giao đất, kết hợp giao rừng cho các tổ chức, cá nhân.

Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Phấn đấu sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận tỉnh để bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công theo lộ trình của Chính phủ. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh, khơi dậy tình yêu quê hương, tạo khí thế phấn khởi và sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh...

Theo Báo Quảng Bình

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3767