Chi bộ Đảng

CBĐ - Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013

12/12/2013 3:48:28 PM

Hướng dẫn số 07 -CB/THCSS1NL ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bí thư Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý về việc Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013 tại Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý

Click vào ĐÂY để tải file đính kèm!

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 7363