Báo cáo

[THCS1NL] Hồ sơ, Biên bản kiểm tra thẩm định trường chuẩn quốc gia

4/6/2013 11:46:10 PM

Thực hiện Thông tư số 06/2010/TT-BGD&ĐT ngày 26/02/2010 về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT/BGD-ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Căn cứ văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành ph

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4096