Báo cáo

[THCS1NL] Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học

4/6/2013 11:33:43 PM

Nhà trường phát động phong trào trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng nội dung “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, có đủ nhà vệ sinh và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu đến lớp học và cảnh quan môi trường”; nhà trường lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường vào các tiết học chính khóa, buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp,hay những tiết học ngoại khóa.

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1117