QĐ cấp Tỉnh-Sở

V/v Phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4/17/2014 10:45:43 PM

Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 206 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2014
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8253