QĐ cấp Tỉnh-Sở

[UBND] Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình Vv Ban hành Quy định nâng lwong trước thời hạn

6/16/2015 10:02:23 AM

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 06 năm 2015 về việc Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 2367

Các Tin đã đăng