QĐ cấp Tỉnh-Sở

[UBND] Số 18/2015/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

6/15/2015 6:29:35 PM

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5695

Các Tin đã đăng