Chi bộ Đảng

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

6/20/2013 12:31:30 AM

Trải qua 83 năm hình thành và phát triển (1930 - 2013) Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xây dựng và chỉ đạo bởi 12 đồng chí Tổng bí thư. Từ người sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đến nay là đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta

(10/1956 - 9/1960)

Chủ tịch Đảng kiêm Tổng Bí thư của Đảng

 

Đồng chí Trần Phú

(10/1930 - 4/1931)

 

Đồng chí Lê Hồng Phong

(3/1935 - 10/1936)

 

Đồng chí Hà Huy Tập

(10/1936 - 3/1938)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ

(3/1938 - 1/1940)

 

Đồng chí Trường Chinh

(5/1941 - 10/1956)

(7/1986 - 12/1986)

 

Đồng chí Lê Duẩn

(9/1960 - 7/1986)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh

(12/1986 - 6/1991)

 

Đồng chí Đỗ Mười

(6/1991 - 12/1997)

 

Đồng chí Lê Khả Phiêu

(12/1997 - 4/2001)

 

Đồng chí Nông Đức Mạnh

(4/2001 - 1/2011)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

(1/2011 - đến nay)


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1137