Kế hoạch Chi tiết

Thông báo về việc Treo Quốc kỳ và Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2014

4/12/2014 1:08:40 PM

Lịch nghỉ lễ kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) và kỷ niệm 128 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2014) trên địa bàn Quảng Bình được thực hiện theo Thông báo số 407/TB-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3063