Thông báo

Thông báo về việc Treo cờ Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 2015

12/22/2014 1:24:53 PM

Việc nghỉ Tết dương lịch 2015 trong toàn tỉnh được thực hiện theo thông báo số 1585/TB-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Theo đó, việc nghỉ Tết dương lịch 2015 được thực hiện từ ngày 01/04/2015 đến hết ngày 04/01/2015
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 7058