Kế hoạch Chi tiết

Thông báo thay đổi lịch thi kiểm tra chọn HSG 6-7-8 năm học 2013-2014

4/18/2014 10:42:31 PM

Theo Công văn số 200/PGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 4 năm 2014 cua Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới, lịch thi / kiểm tra chọn Học sinh Giỏi khối 6,7,8 năm học 2013-2014 được thay đổi như sau:
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1579