Thông báo

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2017

12/23/2016 11:38:54 PM

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa có công văn số 725/PGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 2017 gửi đến các đơn vị trực thuộc trên địa bànHoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8268