Kế hoạch Chi tiết

Thông báo Lịch thi Học sinh Giỏi lớp 9 năm học 2014-2015

12/6/2014 5:27:11 PM

Lịch thi cụ thể cho kỳ thi Học sinh Giỏi lớp 9 năm học 2014-2015 của thành phố Đồng Hới được thực hiện theo hướng dẫn của công văn số 632/PGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng HớiHoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 7487