VB Chỉ đạo khác

Số báo danh Khối 6 (Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017)

12/16/2016 10:55:32 PM

Nhà trường thông báo số báo danh và phòng thi của kỳ thi Kết thúc Học kỳ 1 năm học 2016-2017. Các em học sinh theo dõi, năm bắt để chủ động trong việc tham gia thi học kỳ.

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5637