Công văn - Hướng dẫn

Số 727/PGDĐT ngày 23/12/2016 V/v tham gia cuộc thi Giáo dục kỹ năng sống chủ đề "Đi đường an toàn - cho bạn, cho tôi" lần thứ 2

12/25/2016 9:22:39 AM

Tiếp tục hưởng ứng chủ trương của ngành trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong đó đặc biệt là kỹ năng tham gia giao thông, Phòng Giáo dục & Đào tạo vừa có công văn số 727/PGDĐT ngày 23/12/2016 hướng dẫn tham gia cuộc thi Giáo dục kỹ năng sống chủ đề "Đi đường an toàn - cho bạn, cho tôi" lần thứ 2 tiếp ngay sau lần thứ nhất đã được tổ chức vào năm trước tại trường THCS Số 1 Nam LýHoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6561