Công văn - Hướng dẫn

Số 39/PGDĐT-GDTrH ngày 18/01/2016 V/v Công bố danh sách học sinh tham gia thi giải toán bằng máy tính cầm tay

1/18/2016 10:56:15 AM

Theo công văn số 39/PGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 01 năm 2016, danh sách học sinh tham gia thi giải toán trên máy tính CASIO toàn tỉnh năm học 2015-2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới gồm có 20 em. Trong đó 06 em
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1587