QĐ cấp Phòng-TP

Số 32/QĐ-PGDĐT ngày 16/01/2017 Vv Công nhận học sinh đạt giải HSG lớp 9 cấp Thành phố năm học 2016-2017

1/18/2017 12:44:48 AM

Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới về việc Công nhận học sinh đạt giải tại kỳ thi Chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2016-2017

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6222