QĐ cấp Phòng-TP

Số 3100/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 V/v Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

8/8/2015 9:20:11 AM

Toàn thành phố có 60 trường đạt "Tập thể Lao động tiên tiến", 266 chiến sĩ thi đua cơ sở và 1.794 lao động tiên tiến

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 6964