QĐ cấp Tỉnh-Sở

Số 2159/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 V/v Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

8/11/2015 7:00:13 AM

Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đối với giáo dục phổ thông...
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5826

Các Tin đã đăng