QĐ cấp Tỉnh-Sở

[SGD&ĐT] Số 675 V/v Thành lập đoàn giáo viên tham gia Hội thảo-tập huấn về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục

4/25/2014 10:26:14 AM

Quyết định số 675/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình về việc thành lập đoàn giáo viên tham gia Hội thảo - tập huấn về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục.Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5402