QĐ cấp Phòng-TP

Quyết định số 580/QĐ-PGDĐT V/v Thành lập Ban trọng tài Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 1 - Thành phố Đồng Hới lần thứ V-2014

1/16/2014 2:16:03 PM

Quyết định số 580/QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới về việc thành lập Ban Trọng tài thi đấu các môn Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 1 của thành phố Đồng Hới lần thứ v năm 2014

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 2264