QĐ cấp Phòng-TP

Quyết định số 24/QĐ-PGDĐT về việc Thành lập Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm

1/13/2014 3:16:19 PM

Quyết định số 24/QĐ-PGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới về việc thành lập Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4268