QĐ cấp Phòng-TP

Quyết định V/v cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường năm học 2013-2014

10/16/2013 11:50:45 PM

Để đảm bảo công tác dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được thực hiện đúng qui định và đảm bảo chất lượng, vừa qua, phòng GD&ĐT Đồng Hới đã tiến hành thanh tra, kiểm tra mọi hồ sơ, thủ tục và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các cá nhân, tổ chức tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Sau khi kiểm tra, thẩm định, phòng Giáo dục & Đào tạo đã ban hành quyết định số 513/QĐ-PGDĐT cấp phép cho 20 cá nhân, tổ chức và 47 giáo viên bậc THCS được phép tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. C

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3007