Thông tư - Quy chế - Điều lệ

Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT theo Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT

3/6/2014 3:35:46 AM

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông....


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5962