QĐ cấp Phòng-TP

QĐ số 664/QĐ-PGD&ĐT về việc Thành lập Ban Giám sát việc tổ chức kiểm ra học kỳ 1 năm học 2013-2014

12/25/2013 2:27:20 PM

Để công tác kiểm tra học kỳ 1 được thực hiện đúng qui trình, đảm bảo dân chủ, khách quan và chất lượng, Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới đã Thành lập Ban Giám sát việc tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo Quyết định số 664/QĐ-PGD&ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3857