QĐ cấp Phòng-TP

QĐ số 626/QĐ-PGDĐT V/v Kiểm tra điều kiện cấp phép dạy thêm năm học 2013-2014

12/2/2013 11:52:54 PM

Quyết định số 626/QĐ-PGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới về việc Kiểm tra điều kiện cấp phép dạy thêm, học thêm năm học 2013-2014:
Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3797