Bản tin Liên đội

Phân công Giáo viên phụ trách địa bàn dân cư trong hè 2013

6/11/2013 9:14:41 PM

Để đảm bảo cho việc sinh hoạt của học sinh ở địa phương trong dịp hè 2013 được diễn ra thuận lợi và có hiệu quả, nhà trường chỉ đạo liên đội phân công các giáo viên phụ trách từng địa bàn dân cư. Tùy theo số lượng học sinh và tình hình thực tế trên mỗi địa bàn, nhà trường đã bố trí một cách hợp lý số lượng giáo viên trên mỗi địa bàn khác nhau...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH TẠI CÁC ĐỊA BÀN DÂN CƯ:

- Giáo viên phụ trách tại các địa bàn có nhiệm vụ nắm bắt tình hình sinh hoạt của học sinh một cách chặt chẽ, kịp thời. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính quyền, đoàn thể ở địa phương nhằm nhanh chóng có phương án giải quyết kịp thời, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho việc sinh hoạt của học sinh và việc quản lý của địa phương đạt hiệu quả cao nhất. Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý học sinh, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Báo cáo ngay với Lãnh đạo nhà trường khi có các tình huống bất ngờ, ngoài tầm giải quyết của mình để có phương án chỉ đạo phù hợp của nhà trường.
- Học sinh về tham gia sinh hoạt tại địa phương phải có ý thức chấp hành tốt mọi qui định của địa phương về Pháp luật nói chung và công tác sinh hoạt hè nói riêng. Khi có khó khăn, thắc mắc cần giải đáp, học sinh liên hệ ngay với giáo viên phụ trách tại địa bàn để được hướng dẫn, giúp đỡ.

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3457