Góc suy ngẫm

Những lời răn dạy để đời của Đức Khổng Tử

6/14/2014 3:32:21 AM

"...Hình hài của mẹ của cha; Trí khôn đời dạy, đói no tự mình. Sang hèn trong kiếp nhân sinh; Buồn vui, sướng khổ... thường tình thế thôi..."


     
Cá Cảnh


Cá Cảnh


Cá Cảnh


Cá Cảnh


Cá Cảnh


Cá Cảnh


Cá Cảnh


Cá Cảnh


Cá Cảnh

Cá Cảnh

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8064