Kế hoạch Chi tiết

Lịch trực hè năm 2016

6/20/2016 8:46:03 PM

Kế hoạch trực công tác nhà trường trong dịp nghỉ hè 2016 được thực hiện từ ngày 26/06/2016 đến 30/07/2016. Các đồng chí có tên trong danh sách được phân công chịu trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đã được phổ biến trước toàn thể Hội đồng...

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2016

(từ 20/06/2016 đến 30/07/2016)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

01

Nguyễn Thành

Lương

20/6 - 22/6

 

Nguyễn Thị

Thanh

02

Trần Thị Minh

Phương

23/6 - 25/6

 

Khắc Thị

Niềm

03

Trần Thị Thanh

Trà

26/6 - 28/6

 

Bạch Đình

Chính

04

Nguyễn Hữu

Điệp

29/6 - 01/7

 

Nguyễn Thị

Ước

05

Lê Thị Thanh

Thủy

02/7 - 04/7

 

Lương Duy Nhật

Minh

06

Lê Thị Ân

Tình

05/7 - 07/7

 

Trần Thị Hồng

Lan

07

Võ Tuấn

Anh

08/7 - 10/7

 

Lương Thị Thùy

Dương

08

Lê Thị Hồng

Thảo

11/7 - 13/7

 

Thái Thị Thùy

Dương

09

Ngô Thị Hồng

Chuyên

14/7 - 16/7

 

Trương Thị Hồng

Lựu

10

Lê Thị Hoàng

Anh

17/7 - 19/7

 

Lưu Thị

Nghĩa

11

Trần Thị Mỹ

Thái

20/7 - 22/7

 

Trần Thị Thanh

Nga

12

Tưởng Thị

Xuyên

13/7 - 25/7

 

Lương Thị Thanh

Hoa

13

Mai Thái

26/7 - 28/7

 

Nguyễn Thành

Huân

14

Trần Thị

Thắm

29/7 - 31/7

 

Phan Thị Hoài

Dung

 

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5270