Thông báo

Lịch thi Kết thúc Học kỳ 1 - năm học 2016-2017

12/14/2016 2:52:23 PM

Kỳ thi Kết thúc học kỳ 1 - năm học 2016-2017 bắt đầu từ ngày 20/12/2016 và hoàn thành vào ngày 28/12/2016. Giáo viên bộ môn rà soát, lên kế hoạch dạy bù (nếu có) báo cáo nhà trường để hoàn thiện chương trình đúng tiến độ.

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  I NĂM HỌC 2016-2017

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

MÔN

GHI CHÚ

Thứ 3

20/12

Sáng

Tiết 2

Lịch sử

Tiết 1,4,5 học bình thường

Tiết 3

Sinh học

Thứ 4

21/12

Sáng

Tiết 2

Địa lí

Tiết 1,4,5 học bình thường

Tiết 3

Hóa học

Thứ 2

26/12

Sáng

7h00-8h35

Ngữ văn 9

 K6, 8 học bình thường;

K7 nghỉ học.

8h50-9h40

Tiếng Anh 9

Chiều

14h00-15h35

Toán 9

15h50-16h40

Vật lý 9

Thứ 3

27/12

Sáng

7h00-8h35

Ngữ văn 6, 8

K7, 9 nghỉ học

8h50-9h40

Tiếng Anh 6, 8

Chiều

14h00-15h35

Toán 6, 8

15h50-16h40

Vật lý 6, 8

Thứ 4

28/12

Sáng

7h00-8h35

Ngữ văn 7

 K6, 9 học bình thường;

K8 nghỉ học

8h50-9h40

Tiếng Anh 7

Chiều

14h00-15h35

Toán 7

15h50-16h40

Vật lý 7

 

     Thời gian làm bài các môn Lịch sử, Sinh học, Địa lí, Hóa học thực hiện theo thời gian của thời khóa biểu (45 phút);

     Các môn không có trong thông báo này do giáo viên bộ môn trực tiếp tổ chức kiểm tra sau khi báo cáo kế hoạch với nhà trường;

     Môn Ngữ văn và Toán làm bài trong 90 phút không kể thời gian giao đề;

     Môn Tiếng Anh và Vật lý làm bài trong 45 phút không kể thời gian giao đề.

 

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5650