Bản tin Liên đội

Kết quả thi đua năm học 2012-2013 và những học sinh xuất sắc năm học 2012-2013

5/21/2013 2:27:10 PM

Tổng kết thi đua năm học 2012 - 2013, nhà trường biểu dương thành tích của 13 tập thể lớp và 23 học sinh xuất sắc nhất năm học


I. DANH SÁCH 23 HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT NĂM HỌC 2012 - 2013II. DANH SÁCH 5 LỚP ĐẠT DANH HIỆU TIÊN TIẾN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2012 - 2013
1. Lớp 9/2 - Điểm thi đua: 441,43
2. Lớp 8/3 - Điểm thi đua: 447,69
3. Lớp 7/1 - Điểm thi đua: 443,15
4. Lớp 7/2 - Điểm thi đua: 446,98
5. Lớp 6.4 - Điểm thi đua: 445,78


III. DANH SÁCH CÁC LỚP ĐẠT DANH HIỆU TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2012 - 2013
1. Lớp 8/2 - Điểm thi đua: 439,726
2. Lớp 8/4 - Điểm thi đua: 438,28 
3. Lớp 7/3 - Điểm thi đua: 438,68 
4. Lớp 7/4 - Điểm thi đua: 441,752
5. Lớp 7.5 -
Điểm thi đua: 441,11  

6. Lớp 6/1 - Điểm thi đua: 440,81  
7. Lớp 6/2 - Điểm thi đua: 437,60  
8. Lớp 6/3 - Điểm thi đua: 430,87 

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2102 - 2013


Nhà trường biểu dương sự nỗ lực không ngừng của các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qu...   NỖ LỰC VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC !

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 2978