Gương mặt tiêu biểu

Kết quả thi học sinh Giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2014-2015

1/17/2015 3:36:36 PM

Theo Quyết định số 12/QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Trưởng phòng GD&ĐT, kỳ thi Chọn học sinh Giỏi lớp 9 cấp Thành phố có 207 giải thưởng. Trong đó, trường THCS Số 1 Nam Lý chiếm 20.77% (hơn 1/5) tổng số giải của kỳ thi
 

Toàn trường có 43/ 207 giải chiếm 20.77% tổng số giải của kỳ thi

 Môn Hóa học: có 08/ 27 giải (chiếm 29.63% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

1

01

Trần Đình

Lộc

9/2

Nhất

 

2

02

Thái Trần Hiền

Trang

9/2

Nhất

 

3

03

Lê Ngọc

Hoàng

9/2

Nhì

 

4

04

Nguyễn Thanh

Huyền

9/2

Nhì

Đồng giải Ba Toán

5

05

Nguyễn Quốc

Khánh

9/2

Nhì

Đồng giải Nhì Toán

6

06

Trần Hoàng

Khánh

9/2

Nhì

 

7

07

Nguyễn Thị Mỹ

Ngọc

9/2

Nhì

 

8

08

Lương Minh

Thắng

9/1

KK

 

Môn Vật lý: có 06/ 25 giải (chiếm 24.00% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

9

01

Nguyễn Tuấn

Kiệt

9/3

Nhất

 

10

02

Trần Đức

Huy

9/2

Ba

 

11

03

Hà Nhật

Linh

9/2

Ba

 

12

04

Phùng Ngọc Hà

My

9/2

KK

 

13

05

Mai Trần Phương

Nam

9/3

KK

 

14

06

Nguyễn Nhật

Tân

9/2

KK

 

Môn Tin học: có 05/ 12 giải (chiếm 41.66% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

15

01

Phạm Mạnh

Tiến

9/1

Nhất

 

16

02

Hoàng Thị Phương

Linh

9/4

Nhì

 

17

03

Nguyễn Thị Tố

Như

9/4

Nhì

 

18

04

Nguyễn Hoàng Khánh

Duy

9/2

Ba

 

19

05

Lê Hoàng

Long

9/3

KK

 

Môn Địa lí: có 04/ 28 giải (chiếm 14.29% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

20

01

Nguyễn Ngọc

Quỳnh

9/1

Nhì

 

21

02

Nguyễn Mai

Hạnh

9/1

Ba

 

22

03

Phan Thị Quỳnh

Như

9/1

Ba

 

23

04

Nguyễn Diệu

Ny

9/3

KK

 

Môn Lịch sử: co 03/ 24 giải (chiếm 12.50% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

24

01

Võ Hoàng

Minh

9/3

Nhì

 

25

02

Hồ Thị Hoàng

Ngọc

9/4

KK

 

26

03

Phan Ngọc

Nhi

9/3

KK

 

Môn Sinh học: có 03/ 23 giải (chiếm 13.04% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

27

01

Phạm Hà

Giang

9/3

Nhì

 

28

02

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

9/1

Ba

 

29

03

Hồ Thị Phước

Linh

9/4

KK

 

Môn Tiếng Anh: có 06/ 24 giải (chiếm 25.00% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

30

01

Phạm Nguyễn Đan

Tâm

9/2

Nhì

 

31

02

Trần Thị Lan

Nhi

9/3

Ba

 

32

03

Lê Hoàng Diệu

Thúy

9/2

Ba

 

33

04

Nguyễn Hà

Chi

9/2

KK

 

34

05

Nguyễn Thị Khánh

Chi

9/2

KK

 

35

06

Đào Thị Ngọc

Trâm

9/2

KK

 

Môn Toán học: có 02/ 18 giải (chiếm 11.11% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

36

01

Nguyễn Quốc

Khánh

9/2

Nhì

Đồng giải Nhì Hóa

37

02

Nguyễn Thanh

Huyền

9/2

Ba

Đồng giải Nhì Hóa

Môn Ngữ văn: có 06/ 26 giải (chiếm 23.08% tỉ lệ giải toàn thành phố)

STT

Họ và tên

Lớp

Giải

Ghi chú

38

01

Trần Thị Ngọc

9/1

Ba

 

39

02

Đoàn Nguyễn Quỳnh

Như

9/3

Ba

 

40

03

Nguyễn Mai Nhật

9/2

KK

 

41

04

Võ Thanh

Huế

9/2

KK

 

42

05

Cao Ngọc

Linh

9/3

KK

 

43

06

Nguyễn Thị Phương

Thảo

9/1

KK

 

 

Kết quả được công bố theo Quyết định số 12/QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới. Click để tải về danh sách đầy đủ!Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 3161