Bản tin Nhà trường

Kết quả thi IOE cấp Trường năm học 2016-2017

12/10/2016 8:52:34 AM

Kỳ thi IOE cấp Trường năm học 2016-2017 được tổ chức vào ngày hôm nay - 10/12/2016 với 150 học sinh tham gia

Trực tiếp kết quả thi
Kết quả thi IOE cấp Trường - Khối 6 (làm bài từ 7h30 đến 8h00)

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Ghi chú

1

1247646665

Đinh Trần Châu

Anh

1890

22 phút 2 giây

1

 

2

1210719957

Trần Đình

Thành

1890

26 phút 8 giây

1

 

3

1248336362

Lê Thị Quỳnh

Trang

1830

29 phút 10 giây

1

 

4

1248670449

Trần Thị Trà

My

1820

27 phút 34 giây

1

 

5

1227513133

Nguyễn Mai

Linh

1820

28 phút 18 giây

1

 

6

1249387763

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

1810

26 phút 3 giây

2

 

7

1221584738

Lê Nguyễn Ngọc

Linh

1810

27 phút 36 giây

1

 

8

1224236591

Nguyen Phong

Huy

1810

30 phút

1

 

9

1247091850

Nguyễn Hiền

Nhi

1760

28 phút 8 giây

1

 

10

1250547280

Phạm Vũ

Long

1760

30 phút

1

 

11

1247498313

Trương Thảo

Nhi

1750

25 phút 24 giây

2

 

12

1248018906

Phan Thị Kim

Dung

1740

30 phút

1

 

13

1247507905

Nguyễn Bảo

Trâm

1730

28 phút 39 giây

1

 

14

1251205659

Võ Minh

Hoàng

1720

30 phút

1

 

15

1247447805

Nguyễn Quang

Dũng

1700

30 phút

1

 

16

1249223219

Nguyễn Nhật Hà

Nhi

1690

28 phút 20 giây

1

 

17

1251211438

Trần Khánh

1680

28 phút 42 giây

1

 

18

1247740000

Nguyễn Hữu

Cường

1670

24 phút 53 giây

2

 

19

1248798645

Phan Hà

Linh

1610

30 phút

1

 

20

1248661944

Hà Hoàng

Phú

1600

29 phút 11 giây

1

 

21

1248272504

Phan Bảo

Ngọc

1480

30 phút

1

 

22

1251571835

Lê Trần Quỳnh

Hương

1470

30 phút

1

 

23

1246564635

Lê Linh

Na

1460

28 phút 42 giây

1

 

24

1223510412

Trần Thị Minh

Hằng

1420

30 phút

1

 

25

1224762946

Nguyễn Lê Bích

Phương

1400

30 phút

1

 

26

1247683215

Lê Thị Hồng

Minh

1370

30 phút

1

 

27

1201039177

Nguyễn Công

Vinh

1340

30 phút

1

 

28

1252400243

Phan Thanh

Sơn

1230

30 phút

1

 

29

1251103454

Phạm Trần Ngọc

Diệp

1210

30 phút

1

 

30

1252206821

Trương Thành

Đạt

1130

27 phút 16 giây

1

 

31

1250353716

Nguyễn Cảnh

Toàn

650

30 phút

1

 

32

1250898738

Ngô Quốc

Huy

630

30 phút

1

 

Tổng hợp vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 12 năm 2016


Kết quả thi IOE cấp Trường - Khối 7 (làm bài từ 8h30 đến 9h00):

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Ghi chú

1

1246994690

Phạm Tuấn

Duy

1930

30 phút 00 giây

1

 

2

1247124832

Lê Thục

Quyên

1880

28 phút 31 giây

1

 

3

1249039715

Trương Kim

Chi

1870

26 phút 2 giây

1

 

4

1246557154

Hoàng Li

Ly

1840

28 phút 57 giây

1

 

5

1247073447

Nguyễn Công

Khánh

1830

29 phút 53 giây

1

 

6

1243680318

Lê Hà Thùy

Dương

1820

27 phút 45 giây

1

 

7

1251811746

Nguyễn Diệu

Thảo

1800

29 phút 03 giây

1

 

8

1240891726

Lê Hồng

Anh

1800

29 phút 48 giây

1

 

9

1247979547

Nguyễn Ngọc Thùy

Trang

1790

26 phút 45 giây

1

 

10

1247238404

Trần Đình

Thành

1740

29 phút 24 giây

1

Lớp 6 thi vượt cấp

11

1236195823

Đinh Trần Châu

Anh

1720

30 phút 00 giây

1

Lớp 6 thi vượt cấp

12

1214663649

Hoàng Khánh

Trang

1670

29 phút 57 giây

1

 

13

1247105240

Nguyễn Hoàng Hạnh

Linh

1610

28 phút 26 giây

1

 

14

1222678296

Hoàng Gia

Khánh

1590

30 phút 00 giây

1

 

15

1224308613

Đỗ Phương

Linh

1560

30 phút 00 giây

1

 

16

1247636065

Lê Chí

Hoàng

1540

30 phút 00 giây

1

 

17

1209753094

Nguyễn Hoàng Bảo

Ngọc

1510

30 phút 00 giây

1

 

18

1250003196

Đặng Như

Quỳnh

1430

30 phút 00 giây

1

 

19

1248390596

Hoang Ngoc Tien

Dang

1370

25 phút 59 giây

1

 

20

1243558294

Hoàng Lê Khánh

Huyền

1370

26 phút 50 giây

1

 

21

1251504651

Tạ Anh

Thư

1350

30 phút 00 giây

1

 

22

1250359651

Nguyễn Nhật

Lâm

1330

30 phút 00 giây

1

 

23

1247001930

Hồ Thị Phước

An

1300

30 phút 00 giây

1

 

24

1224061073

Nguyễn Tấn

Phúc

1250

30 phút 00 giây

1

 

25

1248471870

Phan Hoàng Hạnh

My

1230

29 phút 30 giây

1

 

26

1248150057

Nguyễn Vũ Thành

Trung

1210

30 phút 00 giây

1

 

27

1252686254

Đặng Trần

Hiếu

1190

27 phút 14 giây

1

 

28

1252287595

Hồ Mỹ

Anh

1140

30 phút 00 giây

1

 

29

1250565878

Hồ lê Anh

Phương

1140

30 phút 00 giây

1

 

30

1250238282

Nguyễn Hải

Long

1110

30 phút 00 giây

1

 

31

1250621768

Nguyễn Thiên

Phú

990

30 phút 00 giây

1

 

32

1247803966

Lê Quang

Huy

840

30 phút 00 giây

1

 

Tổng hợp vào lúc 9h28 ngày 10 tháng 12 năm 2016

 Kết quả thi IOE cấp Trường - Khối 9: (từ 9h30 đến 10h00)

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Ghi chú

 

1

1208284366

Nguyễn Bình Mai

Sương

1840

25 phút 23 giây

1

 

 

2

1219897356

Nguyễn Thị Thùy

An

1810

26 phút 57 giây

1

 

 

3

1230185665

Đoàn Phương

Cúc

1790

30 phút 00 giây

1

 

 

4

1232291837

Nguyễn Thuỳ

Dương

1730

29 phút 20 giây

1

 

 

5

1246556932

Phạm Tuấn

Duy

1720

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

 

6

103489263

Phan Thanh

Ngọc

1710

30 phút 00 giây

1

 

 

7

111731406

Nguyễn Minh

Tâm

1670

28 phút 23 giây

1

 

 

8

1251968798

Nguyễn Yến

Ngọc

1670

30 phút 00 giây

1

 

 

9

1221882156

Bùi Nguyễn Khánh

1660

29 phút 38 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

10

1246920571

Hoàng Li

Ly

1660

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

 

11

1252676132

Nguyễn Lê Đăng

Khoa

1640

30 phút 00 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

12

1249785698

Nguyễn Mai

Sinh

1610

30 phút 00 giây

1

 

 

13

1250954909

Trương Kim

Chi

1600

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

 

14

1247195959

Võ Hoàng

An

1560

30 phút 00 giây

1

 

 

15

1225284140

Lê Mai

Na

1530

26 phút 52 giây

1

 

 

16

1224676491

Hoang dinh

Anh

1530

28 phút 21 giây

1

 

 

17

1252672920

Trần Ngọc Diễm

Quỳnh

1530

30 phút 00 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

18

1249216129

Ngô Khánh

Linh

1490

29 phút 15 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

19

1252226073

Nguyến Công

Khánh

1470

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

 

20

1247300236

Hoàng Thị Lệ

Hằng

1450

30 phút 00 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

21

1251751428

Lê Hà Thùy

Dương

1440

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

 

22

1242394045

Bùi Lương Minh

Đức

1440

30 phút 00 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

23

1247661753

Nguyễn Anh

Dũng

1430

30 phút 00 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

24

1249537093

Trần Hữu

Thành

1410

30 phút 00 giây

1

 

 

25

1248024895

Nguyễn Ngọc Thùy

Trang

1400

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

 

26

1247104949

Lê Đoàn Phúc

Minh

1370

30 phút 00 giây

1

 

 

27

1252143061

Nguyễn ngọc

Linh

1330

30 phút 00 giây

1

 

 

28

1252769596

Nguyễn Hiền

Nhung

1320

30 phút 00 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

29

1247126360

Lê Hồng

Anh

1270

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

 

30

1252679472

Trương Thị Lệ

Quyên

1200

30 phút 00 giây

1

 

 

31

1247269541

Nguyễn Trần Mỹ

Hạnh

1130

29 phút 48 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

32

1252678440

Hoaàng Sao

Mai

1040

30 phút 00 giây

1

Lớp 8 thi vượt cấp

 

33

1226024351

Hoàng Hà

Vi

1030

30 phút 00 giây

1

 

 

 

Tổng hợp vào lúc 10h10 ngày 10 tháng 12 năm 2016


Kết quả thi IOE cấp Trường - Khối 8: (từ 10h30 đến 11h00)

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Ghi chú

1

115371069

Bùi Nguyễn Khánh

1820

24 phút 25 giây

1

 

2

1249210768

Ngô Khánh

Linh

1800

29 phút 45 giây

1

 

3

1221957231

Trần Ngọc Diễm

Quỳnh

1790

26 phút 58 giây

1

 

4

1223249358

Bùi Lương Minh

Đức

1760

26 phút 58 giây

1

 

5

1249352069

Trương Kim

Chi

1740

29 phút 27 giây

1

 

6

1247548581

Hoàng Thị Lệ

Hằng

1720

29 phút 19 giây

1

 

7

1247982407

Nguyễn Ngọc Thùy

Trang

1720

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

8

1251947068

Nguyến Công

Khánh

1720

30 phút 00 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

9

1247663615

Lê Hà Thùy

Dương

1710

27 phút 29 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

10

1247431684

Nguyễn Anh

Dũng

1650

30 phút 00 giây

1

 

11

1252060736

Nguyễn Hoàng

Minh

1640

28 phút 58 giây

1

 

12

1252662747

Lê Trâm

Anh

1640

30 phút 00 giây

1

 

13

1252046178

Nguyễn Hiền

Nhung

1630

30 phút 00 giây

1

 

14

1252676024

Phạm Hà

An

1610

29 phút 43 giây

1

 

15

1246879018

Lê Hồng

Anh

1600

29 phút 48 giây

1

Lớp 7 thi vượt cấp

16

1252099814

Trương Thị Lệ

Quyên

1600

30 phút 00 giây

1

 

17

1252308909

Nguyễn Diệu

Thảo

1600

30 phút 00 giây

1

 

18

1249664899

Đậu Nhật

Hoàng

1580

29 phút 57 giây

1

 

19

1247111929

Võ Hoàng

An

1580

30 phút 00 giây

1

 

20

1247569248

Nguyễn Trần Mỹ

Hạnh

1570

25 phút 36 giây

1

 

21

1248508238

Hoàng Sao

Mai

1570

30 phút 00 giây

1

 

22

1224104361

Hoàng Đức

Mạnh

1470

27 phút 40 giây

1

 

23

1248506326

Trần Anh

Kiệt

1470

29 phút 56 giây

1

 

24

1252048884

Lâm Yến

Nhi

1460

30 phút 00 giây

1

 

25

1249597342

Nguyễn Khánh

Linh

1420

30 phút 00 giây

1

 

26

1252044596

Ma Minh

Hoàng

1420

30 phút 00 giây

1

 

27

1225083299

Lê Hải

Đăng

1340

30 phút 00 giây

1

 

28

1247569370

Hoàng Cao Nhật

Minh

1320

28 phút 24 giây

1

 

29

1247609475

Võ Lê Hương

Giang

1300

29 phút 34 giây

1

 

30

1252644871

Nguyễn Lương

Minh

1290

30 phút 00 giây

1

 

31

1247890893

Đậu Xuân

Quang

1240

30 phút 00 giây

1

 

32

1252329029

Ngô Nguyên Thảo

Anh

1210

30 phút 00 giây

1

 

33

1224978041

Lê Viết Thiện

Quang

1190

30 phút 00 giây

1

 

34

1252657448

Hoàng Yến

Vy

1170

30 phút 00 giây

1

 

35

1251993309

Phan Đức

Anh

1120

30 phút 00 giây

1

 

36

1249817924

Lê Nguyễn Yến

Nhi

1120

30 phút 00 giây

1

 

37

1224730261

Phan Thị Mỹ

Nhung

1010

30 phút 00 giây

1

 

38

1250530294

Đinh Thuý

Nga

920

29 phút 57 giây

1

 

39

1248637862

Đinh Thị Mai

Linh

890

30 phút 00 giây

1

 

40

1249586811

Đặng Ngọc Huyền

Anh

830

30 phút 00 giây

1

 

Tổng hợp vào lúc 11h40 ngày 10 tháng 12 năm 2016

Hàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1858