Tin Giáo dục

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn toàn quốc lần thứ II năm học 2015 - 2016

9/29/2015 9:26:17 PM

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016; Kế hoạch Phối hợp số 1082/KH-BGDĐT-TWĐ ngày 27/11/2014 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng khai thác thông tin triển khai hướng dẫn trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học”; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5588