Công đoàn Giáo dục

Kế hoạch Tuyên truyền và giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2013-2015

9/17/2013 11:15:23 PM

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo tiêu chí: Có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo...

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8580