Kế hoạch Chung

Kế hoạch Thi và kiểm tra học kỳ năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT

10/22/2013 9:54:51 PM

Thực hiện Kế hoạch năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 2456/SGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn thực hiện kế hoạch Thi và kiểm tra học kỳ năm học 2013-2014 như sau

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4598