Bản tin Nhà trường

Danh sách phòng thi và số báo danh các khối kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017

5/8/2017 11:24:18 AM

Nhà trường thông báo danh sách phòng thi và số báo danh (theo khối) của kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017. Xin vui lòng click vào đường dẫn tương ứng dưới đây:

1. Danh sách phòng thi và số báo danh khối 9 (ngày 09/05/2017)

2. Danh sách phòng thi và số báo danh khối 8 (ngày 10/05/2017)

3. Danh sách phòng thi và số báo danh khối 7 (ngày 11/05/2017)

4. Danh sách phòng thi và số báo danh khối 6 (ngày 10/05/2017)

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1236