Thông báo

Danh sách phòng thi và SBD kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/14/2017 10:51:12 AM

Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 được bắt đầu từ ngày 18/12 đến ngày 26/12/2017. Nhà trường thông báo danh sách phòng thi và số báo danh (theo khối). Xin vui lòng click vào đường dẫn tương ứng dưới đây:

1. Danh sách phòng thi và số báo danh khối 6 (ngày 21/12/2017)

2. Danh sách phòng thi và số báo danh khối 7 (ngày 21/12/2017)

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 2714