Thông báo

Danh sách học sinh thi lại năm học 2014-2015

6/15/2015 4:57:11 PM

Tổng số có 10/ 801 học sinh thi xếp loại học lực Yếu và phải trải qua kỳ thi cải thiện để được xét lên lớp. Đề nghị các học sinh có tên trong danh sách sau đây tự ôn tập chu đáo để tham gia thi khi có kế hoạch cụ thể của nhà trường

          Kế hoạch thi lại và môn thi lại cụ thể của từng học sinh cùng các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi lại... sẽ được công bố trên Website trường. Đề nghị các học sinh có tên trong danh sách thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin để thực hiện đúng kế hoạch và qui định của nhà trường...


Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8106