Gương mặt tiêu biểu

Danh sách các học sinh đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi" năm học 2014-2015

5/15/2015 5:23:38 PM

Kết thúc năm học, trường THCS Số 1 Nam Lý có 332 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi" trông tổng số 801 học sinh toàn trường. Trong đó: Khối 6 có 107/245 em; Khối 7 có 79/181 em; Khối 8 có 84/211 3m và Khối 9 có 62/ 164 em toàn khối đạt danh hiệu này


PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG HỚI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU "HỌC SINH GIỎI"

Năm học: 2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối 6
Có 107 / 245 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi", chiếm 43.67% học sinh toàn khối

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBM

Điểm TB
Cả năm

HK

Tổng số
ngày nghỉ

Toán

Văn

1

Đặng Ngọc Huyền

Anh

19/12/2003

6/1

9.1

8.3

9.1

Tốt

0

2

Hoàng Cao Nữ Quỳnh

Anh

25/03/2003

6/1

8.7

8.1

8.7

Tốt

4

3

Lê Trâm

Anh

04/03/2003

6/1

8.3

7.6

8.3

Tốt

3

4

Ngô Nguyên Thảo

Anh

28/03/2003

6/1

8.6

8.4

8.7

Tốt

3

5

Nguyễn Anh

Dũng

19/10/2003

6/1

8.8

7.6

8.4

Tốt

1

6

Bùi Lương Minh

Đức

21/10/2003

6/1

8.8

8.3

9.2

Tốt

1

7

Nguyễn Ngọc Ngân

Giang

04/11/2003

6/1

8.3

7.7

8.7

Tốt

2

8

Võ Lê Hương

Giang

24/10/2003

6/1

8.6

8.5

8.9

Tốt

0

9

Nguyễn Trần Mỹ

Hạnh

26/07/2003

6/1

9.4

8.0

9.0

Tốt

1

10

Hoàng Thị Lệ

Hằng

25/08/2003

6/1

8.5

7.5

8.6

Tốt

3

11

Hồ Bích

Hằng

14/02/2003

6/1

8.3

8.2

8.4

Tốt

0

12

Đậu Nhật

Hoàng

19/08/2003

6/1

8.0

7.3

8.2

Tốt

2

13

Ma Minh

Hoàng

24/09/2003

6/1

9.2

7.9

8.9

Tốt

2

14

Nguyễn Nhật

Hoàng

24/04/2003

6/1

9.3

8.1

8.8

Tốt

1

15

Trần Mạnh

Hoàng

20/08/2003

6/1

8.0

7.4

8.2

Tốt

1

16

Phạm Hữu Quang

Khải

17/12/2003

6/1

8.5

7.3

8.3

Tốt

0

17

Trần Anh

Kiệt

17/07/2003

6/1

8.4

7.7

8.6

Tốt

3

18

Đinh Thị Mai

Linh

14/06/2003

6/1

8.8

8.5

9.1

Tốt

2

19

Ngô Khánh

Linh

05/07/2003

6/1

9.4

7.8

8.9

Tốt

0

20

Hoàng Sao

Mai

09/08/2003

6/1

8.1

7.2

8.0

Tốt

0

21

Nguyễn Hoàng

Minh

06/05/2003

6/1

8.9

8.1

8.6

Tốt

2

22

Nguyễn Lương

Minh

30/05/2003

6/1

8.8

7.5

8.5

Tốt

1

23

Đinh Thúy

Nga

06/08/2003

6/1

8.1

8.0

8.4

Tốt

4

24

Hồ Bảo

Ngọc

13/01/2003

6/1

9.1

7.4

8.4

Tốt

0

25

Lâm Yến

Nhi

04/06/2003

6/1

8.9

8.3

9.0

Tốt

0

26

Nguyễn Phương

Nhi

11/06/2003

6/1

9.6

8.5

9.0

Tốt

0

27

Nguyễn Hiền

Nhung

24/03/2003

6/1

9.0

8.0

9.0

Tốt

0

28

Lê Thục

Oanh

09/07/2003

6/1

8.0

7.7

8.2

Tốt

0

29

Lê Tuấn

Phúc

20/05/2003

6/1

8.6

8.1

8.7

Tốt

0

30

Hoàng Đăng

Quang

01/07/2003

6/1

7.5

8.5

8.5

Tốt

10

31

Lê Viết Thiện

Quang

30/05/2003

6/1

9.3

8.4

9.3

Tốt

2

32

Trương Thị Lệ

Quyên

02/04/2003

6/1

9.8

8.7

9.4

Tốt

4

33

Nguyễn Như

Quỳnh

07/11/2003

6/1

9.3

7.3

9.1

Tốt

7

34

Trần Ngọc Diễm

Quỳnh

14/11/2003

6/1

8.0

7.0

8.1

Tốt

1

35

Trần Thị Phương

Thảo

20/03/2003

6/1

8.8

8.9

9.4

Tốt

2

36

Trần Công

Thịnh

01/01/2003

6/1

8.9

6.9

8.0

Tốt

10

37

Lê Thùy

Trang

29/11/2003

6/1

8.5

7.2

8.1

Tốt

1

38

Nguyễn Thị Vân

Trang

20/10/2003

6/1

8.2

8.2

8.6

Tốt

2

39

Nguyễn Minh

Tuấn

07/10/2003

6/1

8.4

7.4

8.1

Tốt

1

40

Đặng Xuân Trường

An

24/06/2003

6/2

8.9

6.7

8.2

Tốt

1

41

Phạm Hà

An

07/09/2003

6/2

9.2

7.9

8.5

Tốt

0

42

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

11/06/2003

6/2

8.6

8.3

8.6

Tốt

0

43

Mai Yến

Chi

27/02/2003

6/2

7.5

8.2

8.2

Tốt

1

44

Hoàng Khánh

Cường

05/09/2003

6/2

8.2

8.2

8.4

Tốt

0

45

Lê Hải

Đăng

26/06/2003

6/2

8.4

7.1

8.2

Tốt

3

46

Trà Đình

Đức

04/12/2003

6/2

7.3

8.0

8.0

Tốt

1

47

Trần Hoàng Ngọc

26/04/2003

6/2

9.0

8.8

9.2

Tốt

0

48

Trương Tấn

Hiếu

27/01/2003

6/2

8.9

8.1

8.3

Tốt

0

49

Nguyễn Thị Diệu

Hoa

28/03/2003

6/2

9.2

8.4

9.2

Tốt

1

50

Trần Thị Khánh

Huyền

27/04/2003

6/2

8.5

8.4

8.4

Tốt

0

51

Trần Thế

Hùng

 

6/2

7.6

8.2

8.2

Tốt

0

52

Nguyễn Khánh

Linh

09/06/2003

6/2

7.9

8.2

8.6

Tốt

3

53

Hoàng Đức

Mạnh

25/04/2003

6/2

8.9

7.4

8.7

Tốt

2

54

Nguyễn Đặng Nhật

Minh

02/09/2003

6/2

9.1

7.4

8.6

Tốt

0

55

Lê Nguyễn Yến

Nhi

24/02/2003

6/2

8.0

6.9

8.1

Tốt

8

56

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

20/01/2003

6/2

8.1

7.3

8.4

Tốt

1

57

Nguyễn Hồng

Phúc

27/02/2003

6/2

9.2

7.8

8.8

Tốt

1

58

Bùi Thanh

Phương

10/02/2003

6/2

7.6

8.2

8.8

Tốt

1

59

Đậu Xuân

Quang

15/02/2003

6/2

8.2

7.0

8.2

Tốt

0

60

Đoàn Nguyễn Ngọc

Quỳnh

23/01/2003

6/2

9.1

8.6

8.9

Tốt

0

61

Hoàng Lê

Thành

15/11/2003

6/2

8.0

8.0

8.2

Tốt

0

62

Nguyễn Phương

Thảo

22/03/2003

6/2

8.0

7.8

8.3

Tốt

2

63

Hoàng Huyền

Trang

23/06/2003

6/2

7.3

8.8

8.7

Tốt

0

64

Nguyễn Sĩ

Trung

26/04/2003

6/2

8.8

7.6

8.4

Tốt

0

65

Đoàn Minh

Tuấn

25/09/2003

6/2

8.3

8.1

8.3

Tốt

0

66

Trần Quốc

Tuấn

03/07/2003

6/2

8.3

7.3

8.3

Tốt

1

67

Phạm Trần Tuấn

27/09/2003

6/2

9.8

7.9

9.2

Tốt

0

68

Đoàn Bảo

Vy

01/07/2003

6/2

8.7

6.8

8.4

Tốt

0

69

Nguyễn Trần Ngọc

Ánh

15/11/2003

6/3

9.0

7.5

8.6

Tốt

0

70

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

27/03/2003

6/3

8.8

7.6

8.4

Tốt

0

71

Lê Đức

Hiếu

23/10/2003

6/3

9.5

7.8

8.5

Tốt

0

72

Nguyễn Khánh

Huyền

18/11/2003

6/3

9.0

8.2

8.3

Tốt

0

73

Trương Nguyễn Thảo

My

13/12/2003

6/3

9.4

7.8

8.6

Tốt

0

74

Trần Thị Ly

Na

07/01/2003

6/3

9.4

8.1

8.4

Tốt

0

75

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

06/06/2003

6/3

8.0

7.1

8.1

Tốt

0

76

Phan Thị Mỹ

Nhung

09/02/2003

6/3

8.7

8.1

8.4

Tốt

0

77

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

29/07/2003

6/3

8.3

7.2

8.0

Tốt

0

78

Nguyễn Ngọc

Phương

16/04/2003

6/3

9.4

7.9

8.7

Tốt

0

79

Trần

Quang

29/03/2003

6/3

8.6

7.7

8.2

Tốt

0

80

Phạm Nữ Diệu

Quỳnh

17/08/2003

6/3

9.0

8.4

8.8

Tốt

0

81

Nguyễn Thiên

Tâm

11/08/2003

6/3

8.0

8.1

8.0

Tốt

0

82

Phùng Phương

Thảo

19/12/2003

6/3

9.2

8.0

8.6

Tốt

0

83

Đinh Phương

Uyên

30/11/2003

6/3

8.0

7.8

8.2

Tốt

0

84

Thái Thục

Vi

05/04/2003

6/3

8.5

7.3

8.4

Tốt

0

85

Hoàng Trần Thảo

Vy

10/08/2003

6/3

8.3

8.0

8.1

Tốt

0

86

Hà Huy

Cường

19/04/2003

6/4

8.1

7.0

8.0

Tốt

0

87

Đinh Ngọc

19/07/2003

6/4

7.2

8.0

8.2

Tốt

0

88

Mai Trung

Hiếu

09/02/2003

6/4

8.9

8.2

8.3

Tốt

0

89

Trương Thị Quỳnh

Hương

23/03/2003

6/4

8.5

7.5

8.2

Tốt

0

90

Đinh Gia

Khánh

12/01/2003

6/4

8.8

8.2

8.3

Tốt

0

91

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

31/01/2003

6/4

8.1

8.1

8.6

Tốt

0

92

Dương Đức

Mạnh

17/01/2003

6/4

8.2

7.4

8.0

Tốt

0

93

Nguyễn Thị Phương

Nga

05/10/2003

6/4

8.5

8.8

8.5

Tốt

0

94

Nguyễn Ánh

Ngọc

24/05/2003

6/4

6.6

8.3

8.0

Tốt

0

95

Ngô Phạm Hải

Nhi

26/08/2003

6/4

8.0

7.8

8.2

Tốt

0

96

Nguyễn Bảo

Nhi

10/10/2003

6/4

8.7

8.7

8.5

Tốt

0

97

Phan Thị Thùy

Nhung

26/11/2003

6/4

8.7

7.2

8.4

Tốt

0

98

Phạm Minh

Tâm

15/09/2003

6/4

8.6

7.6

8.1

Tốt

0

99

Lê Hữu

Thành

14/12/2003

6/4

7.2

8.1

8.5

Tốt

0

100

Nguyễn Bảo

Trâm

14/05/2003

6/4

8.6

8.1

8.5

Tốt

0

101

Dương Lê Hà

Vi

11/03/2003

6/4

9.1

8.7

9.0

Tốt

0

102

Trương Thị Triệu

Vy

04/04/2003

6/4

8.8

8.4

8.7

Tốt

0

103

Trương Văn Tiến

Dũng

17/10/2003

6/5

8.5

7.3

8.2

Tốt

0

104

Hoàng Thị Thu

Hiền

09/09/2003

6/5

7.4

8.0

8.2

Tốt

0

105

Dương Thị Thanh

Thảo

05/04/2003

6/5

8.0

7.7

8.1

Tốt

0

106

Hồ Thị Hải

Yến

10/08/2003

6/5

8.3

8.3

8.8

Tốt

2

107

Nguyễn Thị Mai

Lan

13/06/2003

6/6

8.9

8.6

9.1

Tốt

0

Khối 7
Có 79 / 181 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi", chiếm 43.65% học sinh toàn khối

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBM

Điểm TB
Cả năm

HK

Tổng số
ngày nghỉ

Toán

Văn

108

Nguyễn Thị Thùy

An

05/04/2002

7/1

9.2

8.2

8.9

Tốt

1

109

Phạm Nữ Phan

Anh

05/01/2002

7/1

9.4

8.6

8.9

Tốt

1

110

Trần Thị Khánh

Chi

18/09/2002

7/1

9.4

8.4

9.1

Tốt

0

111

Đoàn Phương

Cúc

19/10/2002

7/1

8.3

8.0

8.4

Tốt

1

112

Lê Anh

Dũng

25/03/2002

7/1

9.4

8.7

9.0

Tốt

1

113

Phạm Huyền Minh

Dương

10/04/2002

7/1

8.3

7.7

8.1

Tốt

2

114

Hoàng Nguyễn Quốc

Đạt

04/07/2002

7/1

8.9

6.6

8.5

Tốt

1

115

Hồ Quốc

Đạt

01/12/2002

7/1

8.6

6.7

8.0

Tốt

0

116

Ngô Hoàng Ngân

Giang

20/09/2002

7/1

9.4

7.8

9.0

Tốt

1

117

Đặng Hồng

Hạnh

12/11/2002

7/1

9.4

8.6

9.2

Tốt

0

118

Nguyễn Thế

Hoàng

17/02/2002

7/1

9.1

7.5

8.1

Tốt

1

119

Hoàng Anh

Kiệt

30/04/2002

7/1

8.3

7.6

8.0

Tốt

0

120

Lê Thùy

Linh

21/07/2002

7/1

8.6

8.5

8.5

Tốt

0

121

Đào Hữu Bình

Minh

07/05/2002

7/1

8.7

7.3

8.3

Tốt

0

122

Nguyễn Thị Thúy

Nga

05/09/2002

7/1

8.3

8.0

8.3

Tốt

0

123

Cao Khánh

Ngọc

24/08/2002

7/1

8.7

7.7

8.4

Tốt

1

124

Phan Thanh

Ngọc

28/12/2002

7/1

9.4

7.3

8.9

Tốt

0

125

Trần Văn Thành

Nguyễn

30/04/2002

7/1

8.7

8.1

8.3

Tốt

0

126

Nguyễn Thị Ái

Nhi

17/07/2002

7/1

8.9

8.3

8.9

Tốt

1

127

Dương Khánh

Quỳnh

17/09/2002

7/1

8.7

7.9

8.5

Tốt

0

128

Trần Diễm

Quỳnh

12/11/2002

7/1

8.6

7.3

8.5

Tốt

4

129

Nguyễn Bình Mai

Sương

27/10/2002

7/1

9.3

8.3

9.2

Tốt

0

130

Lê Đức Anh

Tài

20/03/2002

7/1

8.2

7.5

8.3

Tốt

0

131

Trần Hữu

Thành

27/09/2002

7/1

8.0

6.9

8.0

Tốt

0

132

Nguyễn Ngọc Hương

Thảo

08/02/2002

7/1

8.0

8.6

8.1

Tốt

1

133

Vương Thị Phương

Thảo

12/10/2002

7/1

8.5

6.8

8.5

Tốt

0

134

Bùi Thị Huyền

Trang

17/06/2002

7/1

8.5

8.1

8.4

Tốt

0

135

Trương Thị Nhật

Tuyến

09/04/2002

7/1

8.2

8.3

8.1

Tốt

1

136

Hoàng Thị Hà

Vi

13/02/2002

7/1

8.7

8.6

8.7

Tốt

1

137

Quách Hải

Yến

23/01/2002

7/1

9.0

7.3

8.5

Tốt

0

138

Nguyễn Phú

Bình

14/06/2002

7/2

8.0

6.7

8.2

Tốt

0

139

Phan Tiến

Dũng

29/06/2002

7/2

8.6

7.1

8.4

Tốt

0

140

Nguyễn Thùy

Dương

06/10/2002

7/2

8.7

8.4

9.1

Tốt

0

141

Lê Đức

Đạt

10/01/2002

7/2

8.2

7.2

8.6

Tốt

0

142

Nguyễn Thái Khánh

22/06/2002

7/2

7.0

8.2

8.2

Tốt

0

143

Nguyễn Thái Ngọc

22/06/2002

7/2

6.9

8.0

8.3

Tốt

0

144

Phan Văn

Huân

04/02/2002

7/2

9.2

7.9

8.7

Tốt

0

145

Hoàng Lê Xuân

Huy

02/08/2002

7/2

8.4

7.4

8.2

Tốt

0

146

Nguyễn Ngọc

Linh

19/12/2002

7/2

8.0

7.3

8.2

Tốt

0

147

Bùi Ngọc

Minh

14/01/2002

7/2

8.2

6.8

8.3

Tốt

0

148

Nguyễn Hữu Nhật

Minh

10/08/2002

7/2

9.1

8.0

8.8

Tốt

0

149

Nguyễn Thị Trà

My

29/04/2002

7/2

8.1

7.1

8.6

Tốt

0

150

Lê Mai

Na

20/01/2002

7/2

9.7

8.9

9.5

Tốt

0

151

Võ Thành

Nam

14/09/2002

7/2

9.3

7.2

8.7

Tốt

0

152

Hà Thị Quỳnh

Nga

15/09/2002

7/2

8.8

8.1

8.8

Tốt

0

153

Nguyễn Lê

Nghĩa

16/06/2002

7/2

8.5

8.1

8.7

Tốt

0

154

Nguyễn Yến

Ngọc

12/11/2002

7/2

8.2

7.3

8.3

Tốt

0

155

Trần Thị Bảo

Ngọc

10/10/2002

7/2

8.2

7.5

8.4

Tốt

0

156

Nguyễn Tư Thành

Nhân

09/08/2002

7/2

9.6

7.0

8.6

Tốt

0

157

Hoàng Đặng Thảo

Nhi

27/02/2002

7/2

7.4

8.1

8.7

Tốt

0

158

Phạm Hồng

Nhung

11/11/2002

7/2

8.5

8.3

8.5

Tốt

0

159

Ngô Minh

Quân

08/07/2002

7/2

8.9

7.3

8.6

Tốt

0

160

Nguyễn Mai

Sinh

30/11/2002

7/2

8.1

7.8

8.6

Tốt

0

161

Nguyễn Minh

Tâm

29/06/2002

7/2

9.0

8.0

8.9

Tốt

0

162

Trần Minh

Tân

28/05/2002

7/2

8.9

7.9

8.8

Tốt

0

163

Phan Văn

Thắng

27/05/2002

7/2

8.4

7.2

8.0

Tốt

0

164

Phạm Hoài

Thương

12/04/2002

7/2

7.2

8.0

8.3

Tốt

0

165

Lê Thị Phương

Trang

12/02/2002

7/2

7.3

8.0

8.5

Tốt

0

166

Phạm Đức

Đạt

12/02/2002

7/3

8.9

7.3

8.8

Tốt

0

167

Đinh Duy

Hùng

23/04/2002

7/3

8.1

7.6

8.2

Tốt

0

168

Nguyễn Phương

Nga

12/12/2002

7/3

8.5

8.3

8.6

Tốt

1

169

Nguyễn Thảo

Ngân

09/10/2002

7/3

7.7

8.1

8.6

Tốt

0

170

Nguyễn Bảo

Ngọc

16/12/2002

7/3

8.2

8.3

8.6

Tốt

0

171

Đồng Đăng

Nguyên

07/10/2002

7/3

8.1

7.1

8.2

Tốt

0

172

Nguyễn Thị Uyển

Nhi

17/08/2002

7/3

7.3

8.2

8.4

Tốt

0

173

Trần Ngọc Quỳnh

Như

21/11/2002

7/3

8.8

8.1

8.7

Tốt

0

174

Đặng Thị Hồng

Thảo

13/12/2002

7/3

8.4

8.2

9.0

Tốt

0

175

Nguyễn Hữu Bảo

Thịnh

01/08/2002

7/3

8.0

7.6

8.5

Tốt

0

176

Nguyễn Hà Vi

Tiên

04/02/2002

7/3

7.6

8.2

8.7

Tốt

0

177

Nguyễn Đức

Trung

25/03/2002

7/3

8.6

7.1

8.4

Tốt

0

178

Lê Xuân

Dũng

20/04/2002

7/4

8.1

7.5

8.0

Tốt

0

179

Hoàng Thanh

Giang

13/11/2002

7/4

7.4

8.5

8.4

Tốt

0

180

Phan Hoàng Thu

Hằng

20/09/2002

7/4

8.6

7.9

8.5

Tốt

0

181

Hoàng Nhật

Long

24/06/2002

7/4

7.8

8.1

8.0

Tốt

0

182

Đào Thị Ý

Nhi

03/01/2002

7/4

8.0

8.5

8.3

Tốt

0

183

Trần Phương

Nhi

05/08/2002

7/4

8.8

6.8

8.4

Tốt

0

184

Lê Công

Phú

02/03/2002

7/4