Chi bộ Đảng

Bản Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

12/11/2012 6:21:48 AM

Ban chấp hành chi bộ trường THCS số 1 Nam Lý do Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2010-2012 bầu ra gồm 03 đồng chí. Ban chi uỷ đều là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, kiêm nhiệm công tác Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, BCH đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2012 như báo cáo của Ban chấp hành đã trình bày trước Đại hội. BCH xin kiểm điểm trước Đại hội về trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo hoạt động của nhiệm kỳ

Ban chấp hành chi bộ trường THCS số 1 Nam Lý do Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2010-2012 bầu ra gồm 03 đồng chí. Ban chi uỷ đều là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, kiêm nhiệm công tác Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, BCH đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội  nhiệm kỳ 2010 - 2012 như báo cáo của Ban chấp hành đã trình bày trước Đại hội.

      BCH xin kiểm điểm trước Đại hội về trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo hoạt động của  nhiệm kỳ như sau: Xin mời xem chi tiết trong Tệp đính kèm ở dưới !

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 5447